Syndrom spánkové apnoe

Syndrom obstrukční spánkové apnoe je onemocnění, kdy během spánku dochází k opakovanému přerušení dýchání, tím ovlivňuje zdravotní stav.

Chrápání

Chrápání je zvuk, který během spánku vzniká vibrací měkkých tkání v prostoru horních cest dýchacích. Zdravotní stav nijak neovlivňuje.